Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dixloretan istehsalında ardıcıl su təchizatı sisteminin seçilməsi və hesablanması.(məhsuldarlıq-25000 t/il)

Giriş. Xlor. Dixloretan istehsalı. 1,2 Dixloretan istehsalında xammal və əlavə məhsullar. İstehsalat məqsədləri üçün su təchizatı. Su təchizatı sistemi. Hesabat. Nətice. Ədəbiyyat siyahısı.

Dixloretan istehsalında ardıcıl su təchizatı sisteminin seçilməsi və hesablanması.(məhsuldarlıq-25000 t/il) Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 500 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 105
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018
Dixloretan istehsalında ardıcıl su təchizatı sisteminin seçilməsi və hesablanması.(məhsuldarlıq-25000 t/il) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 156 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 105
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 17.09.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018