Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Elektromaqnit sahələri

Elektromaqnit şüalanma mənbələri
- Təbii elektromaqnit şüalanma mənbələri;
- Süni elektromaqnit şüalanma mənbələri;
Elektromaqnit dalğaları
- Elektromaqnit dalğalarının tədqiqi;
- Elektromaqnit dalğaları şkalası;
Elektromaqnit sahəsinin ətraf mühitə təsiri
- Elektromaqnit şüalanmasının ətraf mühit və insan orqanizminə təsiri;
- Radiotezlik və ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasının bioloji təsiri;
- Sənaye tezlikli elektromaqnit şüalanmasının bioloji təsiri.

Elektromaqnit sahələri Word faylı
Səhifələr: 17 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 119
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 21.05.2018
Elektromaqnit sahələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 200 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 119
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 21.05.2018