Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI

1. Giriş: Proqramda mövzunun yeri
2. Maddənin sıxlığı mövzusunun elmi-metodik təhlili
3. Sıxlığa aid test materialları

MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI Word faylı
Səhifələr: 23 səhifə
Ölçüsü: 107 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2050
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2023
Əlavə edilib: 17.05.2018
MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 332 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2050
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2023
Əlavə edilib: 17.05.2018