Menu

Daxil olun Qeydiyyat

NAQİLİN MÜQAVİMƏTİ. NAQİLİN MÜQAVİMƏTİNİN TEMPERATURDAN ASILILIÄžI. NAQİLLƏRİN ARDICIL VƏ PARALEL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ" ÖYRƏNİLMƏSİNƏ AİD TEST TAPŞIRIQLARI VƏ ONLARIN HƏLLİ METODİKASI

Naqilin müqaviməti.
Naqilin müqavimətinin temperaturdan asılılığı.
Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
"Naqilin müqaviməti. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi" mövzusuna aid test tapşırıqları və onlarin həlli metodikası.

NAQİLİN MÜQAVİMƏTİ. NAQİLİN MÜQAVİMƏTİNİN TEMPERATURDAN ASILILIÄžI. NAQİLLƏRİN ARDICIL VƏ PARALEL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ Word faylı
Səhifələr: 10 səhifə
Ölçüsü: 90 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 500
Bu ay yüklənmə sayı: 18
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 17.05.2018
NAQİLİN MÜQAVİMƏTİ. NAQİLİN MÜQAVİMƏTİNİN TEMPERATURDAN ASILILIÄžI. NAQİLLƏRİN ARDICIL VƏ PARALEL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 247 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 500
Bu ay yüklənmə sayı: 18
Son yüklənmə tarixi: 23.05.2022
Əlavə edilib: 17.05.2018