Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Konvektiv buludluq və onların proqnoz

Atmosferdə kondensasiya şəraiti və buludların yaranması. Şaquli inkişaf buludları və onların yaranmasının sinoptik şəraiti. Konvektiv buludluğun proqnozu. Konvektiv buludlarla əlaqədar olan atmosfer hadisələrinin proqnoz üsulları. Bildiyimiz kimi buludlar morfoloji təsnifatına görə aşağı sərhədi 6 km-dən yuxarıda yerləşən yuxarı təbəqə buludları , sərhədləri 2 – 6 km arasında yerləşən orta təbəqə buludları , aşağı sərhədi 2 km-dən alçaq olan aşağı təbəqə buludları , şaquli inkişaf buludları və ya konvektiv buludlara ayrılırlar. Bu kurs işində konvektiv buludluq, onların yaranması, konvektiv buludlarla əlaqədar olan atmosfer hadisələri və konvektiv buludluğun proqnozu haqqında məlumat veriləcək.

Konvektiv buludluq və onların proqnoz Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 3.23 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 208
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 31.07.2018
Konvektiv buludluq və onların proqnoz PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 251 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 208
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 31.07.2018