Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Aeroloji diaqramların və atmosferin fəza şaquli kəsimlərinin təhlili

Adiabatik proseslərin təhlili. Dayanıqlı və dayanıqsız strartifikasiya. Adiabat qrafiklər və onların qurulması qaydası. Atmosferin fəza şaquli kəsimləri və onların qurulması. Meteoroloji bölmələrdə müxtəlif hava xəritələri ilə bərabər, aeroloji müşahidələrin nəticələrinə görə də xüsusi qrafiklər, blanklar tərtib olunur ki, bunlara da aeroloji diaqramlar deyilir. Bu diaqramlar atmosferin, əsasən də onun aşağı qatı aeroloji diaqramlar müxtəlif hündürlüklərdə meteoroloji elementlərin analizləri və bunların əsasında leysan yağışların, buzlaşmaların, ildırımın proqnozları, bulud laylarının vəziyyəttini, kondensasiya izlərinin yaranma hündürlüklərini və başqa atmosfer hadisələrini təyin etməyə imkan verir. Bəzən aeroloji diaqramlara adiabat diaqramlar da deyirlər.

Aeroloji diaqramların və atmosferin fəza şaquli kəsimlərinin təhlili Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 722 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 117
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 22.01.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018
Aeroloji diaqramların və atmosferin fəza şaquli kəsimlərinin təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 486 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 117
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 22.01.2021
Əlavə edilib: 31.07.2018