Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı

I FƏSİL:MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN CİNAYƏT - HÜQUQİ VƏ KRİMİNALİSTİK XARAKTERİSTİKASI.
II FƏSİL: MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN İSTİNTAQI.
III FƏSİL: SONRAKI İSTİNTAQ HƏRƏKƏTLƏRİ.

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı Word faylı
Səhifələr: 31 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 86
Son yüklənmə tarixi: 25.12.2019
Əlavə edilib: 24.05.2018
Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 86
Son yüklənmə tarixi: 25.12.2019
Əlavə edilib: 24.05.2018