Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı

I FƏSİL:MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN CİNAYƏT - HÜQUQİ VƏ KRİMİNALİSTİK XARAKTERİSTİKASI.
II FƏSİL: MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN İSTİNTAQI.
III FƏSİL: SONRAKI İSTİNTAQ HƏRƏKƏTLƏRİ.

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı Word faylı
Səhifələr: 31 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 133
Son yüklənmə tarixi: 19.04.2021
Əlavə edilib: 24.05.2018
Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin istintaqı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 133
Son yüklənmə tarixi: 19.04.2021
Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Göndərən: Nəbiyev ƏLƏKBƏR
  • Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 19.04.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 133
  • Word: 31 səhifə
  • Word Ölçüsü: 58 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 139 KB
  • Referatın tipi: Kurs İşləri
  • Kateqoriya: Hüquq