Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin üsulları

Mülkiyyət və mülkiyyət hüququ
Mülkiyyət hüququnun əmələgəlmə əsasları və üsulları
Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin ilkin üsulları
Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsininin törəmə üsulları

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin üsulları Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 43 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.05.2021
Əlavə edilib: 25.05.2018
Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin üsulları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 198 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.05.2021
Əlavə edilib: 25.05.2018