Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əqdlərin anlayışı və növləri

Kurs işi giriş, üç fəsil və nəticədən ibarətdir. Birinci fəsildə əqdin anlayışı, əqdin qurucu ünsürləri və əqdin növləri təhlil edilmişdir. İkinci fəsildə əqdin formasından (şifahi və yazılı) bəhs edilmişdir. Üçüncü fəsil kurs işinin əqdlər baxımından ən əhəmiyyətli mövzusudur. Həmin fəsildə izah edilən mövzular praktikamızda da çox mühüm rola malikdir. Bu fəsildə əqdin etibarsızlığının anlayışı və əhəmiyyəti, etibarsızlıq şərtləri, nisbi və mütləq etibarsızlıq geniş və müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.

Əqdlərin anlayışı və növləri Word faylı
Səhifələr: 52 səhifə
Ölçüsü: 110 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 207
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018
Əqdlərin anlayışı və növləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 239 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 207
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 08.06.2018