Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qanunqüvvəli aktlar

Hər bir cəmiyyət özünün qanunları ilə yaşayır.Bu qanunlar həmin cəmiyyətə birbaşa təsir göstərir və onu müəyyən etməyə imkan verir .Əgər mülki cəmiyyət müqavilənin nəticəsi kimi yaranırsa ,onda bu müqavilə onun qanununa çevrilməlidir.Bu müqavilə onun əsasında formalaşdırılan dövlət quruluşunun bütün tərəflərini məhdudlaşdırmalı və onlara düzəlişlər verməlidir

Qanunqüvvəli aktlar Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 48 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 283
Son yüklənmə tarixi: 22.06.2022
Əlavə edilib: 08.05.2018
Qanunqüvvəli aktlar PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 283
Son yüklənmə tarixi: 22.06.2022
Əlavə edilib: 08.05.2018
  • Göndərən: Tağıyev Zaur Nadir oğlu
  • Əlavə edilib: 08.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 22.06.2022
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 283
  • Word: 19 səhifə
  • Word Ölçüsü: 48 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 155 KB
  • Referatın tipi: Kurs İşləri
  • Kateqoriya: Hüquq