Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AR cinayət prosesində ekstradisiya və onun prosessual qaydası

Mövzu beynəlxalq hüquq və milli hüquqda ekstrasiya məsələlərinin ümumi təsvirini vermiş,milli qanunvericilikdə ekstrasiya prosesinin tənzimlənməsinin ümumi qaydasını əks etdirmiş və bu zaman beynəlxalq hüququn təsir və istinadları da əksini tapmışdır.

AR cinayət prosesində ekstradisiya və onun prosessual qaydası Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 77 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 166
Son yüklənmə tarixi: 29.04.2021
Əlavə edilib: 19.07.2018
AR cinayət prosesində ekstradisiya və onun prosessual qaydası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 262 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 166
Son yüklənmə tarixi: 29.04.2021
Əlavə edilib: 19.07.2018