Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq hüququn mənbələri

1.Beynəlxalq hüquq yaradıcılığı prosesi: onun sosial və hüquqi məzmunu,formaları.
2.Beynəlxalq hüquqi adət beynəlxalq hüququn universal mənbəyi kimi.
3.Beynəlxalq müqavilə beynəlxalq hüququn universal mənbəyi kimi.
4.Hüququn ümumi prinsipləri beynəlxalq hüququn mənbəyi kimi.
5.Beynəlxalq hüququn köməkçi mənbələri.

Beynəlxalq hüququn mənbələri Word faylı
Səhifələr: 28 səhifə
Ölçüsü: 42 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 169
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 19.07.2018
Beynəlxalq hüququn mənbələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 169
Son yüklənmə tarixi: 30.06.2020
Əlavə edilib: 19.07.2018