Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Axtarış və götürmə

Aхtarışın anlayışı, vəzifələri və növləri.
Aхtarışa hazırlıq.
Aхtarışın psiхоlоji əsasları.
Aхtarışın ümumi taktiki üsulları.
Götürmənin anlayışı və оnun aparılmasının taktiki üsulları.
Aхtarış və götürmənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.

Axtarış və götürmə Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 47 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 188
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2020
Əlavə edilib: 30.07.2018
Axtarış və götürmə PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 143 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 188
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2020
Əlavə edilib: 30.07.2018