Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Ərəb xilafətini ictimai və dövlət quruluşu

Ərəblərin vətəni Asiyanın cənub-qərbində olan böyük Ərəbistan yarımadası idi.Yarımadanın çox hissəsi quru çöllər və yarımsəhralardır.Köçəri ərəblər-bədəvilər dəvə,qoyun və at saxlayırdılar.Onlar öz sürüləri ilə birlikdə qaba otlar və kolluqlarla örtülü səhralarda köçəri həyat sürürdülər.

Ərəb xilafətini ictimai və dövlət quruluşu Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 62 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 145
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018
Ərəb xilafətini ictimai və dövlət quruluşu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 150 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 145
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018
  • Göndərən: Tağıyev Zaur Nadir oğlu
  • Əlavə edilib: 16.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 07.05.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 145
  • Word: 22 səhifə
  • Word Ölçüsü: 62 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 150 KB
  • Referatın tipi: Kurs İşləri
  • Kateqoriya: Hüquq