Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Menecmentin nəzarət funksiyası və onun əhəmiyyəti

Nəzarətin mahiyyəti, məzmunu və əhəmiyyəti,Menecmentdə nəzarətin təşkili prinsipləri,Menecmentdə nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Menecmentin nəzarət funksiyası və onun əhəmiyyəti Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 114 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 248
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018
Menecmentin nəzarət funksiyası və onun əhəmiyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 134 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 248
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018