Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi

Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik cəhətləri
Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri
 

İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi Word faylı
Səhifələr: 37 səhifə
Ölçüsü: 181 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.09.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018
İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.09.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018