Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq ticarətin ölkənin sosial - iqtisadi inkişaında rolunun artırılması problemləri

Beynəlxalq ticarətin zəruriliyi onun nəzəri və konseptual əsasları
Beynəlxalq ticarətin ölkənin sosial - iqtisadi inkişafında rolu və tutduğu yer
Azərbaycan Respublikasının sosial - iqtisadi inkişafında beynəlxalq ticarətin rolunun arırılması yolları

Beynəlxalq ticarətin ölkənin sosial - iqtisadi inkişaında rolunun artırılması problemləri Word faylı
Səhifələr: 43 səhifə
Ölçüsü: 71 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.09.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018
Beynəlxalq ticarətin ölkənin sosial - iqtisadi inkişaında rolunun artırılması problemləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 112
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.09.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018