Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

İstehsal fondlarının iqtisadi mahiyyəti.
Təsərrüfatın təbii-iqtisadi xarakteristikası.
Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri.
Əsas istehsal fondlarının və maddi-texniki bazanın mövcudluq səviyyəsi.
Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri.
Əsas istehsal fondlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi.

Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri Word faylı
Səhifələr: 28 səhifə
Ölçüsü: 83 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 235
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 18.11.2020
Əlavə edilib: 24.05.2018
Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 235
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 18.11.2020
Əlavə edilib: 24.05.2018