Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Transmilli Korporasiyalar

Dunya təsərrufat sisteminin inkişafında birbaşa xarici investisiyaların əhəmiyyəti.
Kapital ixracının nəzəri-metodoloji aspektləri və müasir xüsusiyyətləri.
Birbaşa investisiyalar kapitalın beynəlxalq hərəkətinin müasir aparıcı forması kimi.

Birbaşa xarici investisiyalar transmilliləşmə prosesinin tərkib hissəsi kimi.
Birbaşa xarici investisiyalar və dunya iqtisadiyyatında transmilliləşmə prosesi.
Transmilliləşmə prosesində TMK-lar və onların aparıcı rolu.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə qovuşmasında birbaşa investisiyaların yeri.

Transmilli Korporasiyalar Word faylı
Səhifələr: 81 səhifə
Ölçüsü: 196 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 01.06.2018
Transmilli Korporasiyalar PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 253 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.06.2020
Əlavə edilib: 01.06.2018