Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İdarəetmə sisteminin dövlət mexanizmi

Dövlət cəmiyyətinin siyasi sistemdə tarixi inkişaf təcrübəsi göstərir, cəmiyyət və dövlətin yaranma səbəblərinin izahı insanın fərdi və ictimai həyatını doğuran qanunauyğunluqlar məcmusundadır.Dövlət xüsusi siyasi təsisat olmaqla cəmiyyətin siyasi sisteminin özəyini təşkil edir.O, siyasi sistemin bütün əlmamətlərini və funksiyalarını özündə birləşdirir.Dövlət digər sosial təsisatlaradan keyfiyyətcə fərqlənir.Onun xüsusiyyətləri başqa təsisatlarla ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti ilə müqayisədə üzə çıxır.Dövlət bütün vətəndaşlar üçün məcburi xarakter daşıyan dövlət hakimiyyətinin köməyilə müəyyən ərazidə müəyyən əhalinin həyatını təşkil və idarə etmək məqsədilə yaradılan və cəmiyyətin siyasi sistemində xüsusi, başlıca, spesifik yer tutan təsisatıdır.

İdarəetmə sisteminin dövlət mexanizmi Word faylı
Səhifələr: 39 səhifə
Ölçüsü: 70 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 45
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 07.05.2018
İdarəetmə sisteminin dövlət mexanizmi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 45
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 07.05.2018