Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi resurslar və makroiqtisadi nəticələrə nail olunmasında onların rolu

İqtisadi resurs anlayışı, onun iqtisadi tələbatın ödənilməsində rolu və zəruriliyi.
İqtisadi resursların növləri.
İqtisadi resursların düzgün bölüşdürülməsi zəruriliyi. Kobba-Duqlas modeli.
Makroiqtisadi nəticələrə nail olunmasında iqtisadi resursların rolu.
Azərbaycanın iqtisadi resurs potensialı və keçid dövründə onlardan
istifadə etməklə makroiqtisadi nəticələrə nail olmağın yolları.

İqtisadi resurslar və makroiqtisadi nəticələrə nail olunmasında onların rolu Word faylı
Səhifələr: 47 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 321
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018
İqtisadi resurslar və makroiqtisadi nəticələrə nail olunmasında onların rolu PDF faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 195 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 321
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018