Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq əmək bölgüsü və onun üstünlükləri

1. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti
2. Qloballaşma şəraitində beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafı və onun üstünlükləri.
3. Müasir dünyada beynəlxalq əmək bölgüsünün xarici iqtisadi əlaqələrin
dərinləşməsində rolu və əhəmiyyəti.
4. Bazara transformasiya şəraitində
Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə mövqeyi.

Beynəlxalq əmək bölgüsü və onun üstünlükləri Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 36 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018
Beynəlxalq əmək bölgüsü və onun üstünlükləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 83 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018