Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergi orqanlarının nəzarət funksiyaları və onların təkmilləşdirilməsi

Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatına və bununla əlaqədar olaraq yeni istehsal münasibətlərinə keçən Azərbaycan Respublikasında da ölkənin maliyyə - büdcə sisteminin formalaşdırılmasında, iqtisadi potensialının artırılmasında, əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasında vergilər mühüm rol oynayır və bu rol durmadan artır.
Bu baxımdan respublikamızda vergitutmanın təkmilləşdirilməsi və müasir tələblərə cavab verən vergi xidmətinin yaradılması, vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bazar iqtisadiyyatına keçid ölkədə beynəlxalq standartlara cavab verən vergi sisteminin formalaşdırılmasını, bazar münasibətlərinin tələblərinə adekvat, səmərəli vergi siyasətinin yürüdülməsini ön plana çəkir.

Vergi orqanlarının nəzarət funksiyaları və onların təkmilləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 32 səhifə
Ölçüsü: 61 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018
Vergi orqanlarının nəzarət funksiyaları və onların təkmilləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 145 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018