Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi

1. İqtisadi təhlükəsizlik anlayışı, onun mahiyyəti, prinsipləri və strategiyası
2. İqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərinin təsnifatı, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində onların rolu
3. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodları, onların xarakteristikası
4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikamızda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi Word faylı
Səhifələr: 46 səhifə
Ölçüsü: 130 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 11.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 140 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 11.08.2022
Əlavə edilib: 10.05.2018