Menu

Daxil olun Qeydiyyat

xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində tədiyyə balansının rolu

1. Tədiyyə balansının mahiyyəti və strukturu.
2. Tədiyyə balansının tənzimlənmə mexanizmi.
3. Xarici iqtisadi əlaqələrdə tədiyyə balansının rolu.

xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində tədiyyə balansının rolu Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 68 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 146
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 15.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində tədiyyə balansının rolu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 220 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 146
Bu ay yüklənmə sayı: 10
Son yüklənmə tarixi: 15.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018