Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Menecmentdə kommunikasiya və onun təşkili

Kommunikasiya və informasiya müxtəlif, lakin biri-biri ilə bağlı olan anlayışlardır. Kommunikasiya özündə həm nə verilirsə onu, həm də onun necə verilməsini birləşdirir. Kommunikasiya iştirakçılarının hər birinə qarşı tələblər irəli sürür. Belə ki, kommunikasiya prosesinin hər bir iştirakçısı görmək, eşitmək, hiss etmək və ya toxunmaq, iy və dad müəyyən etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. “Kommunikasiya” termini latın sözü olub “Communist” –dən götürülmüşdür.

Menecmentdə kommunikasiya və onun təşkili Word faylı
Səhifələr: 12 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 311
Bu ay yüklənmə sayı: 34
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
Menecmentdə kommunikasiya və onun təşkili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 311
Bu ay yüklənmə sayı: 34
Son yüklənmə tarixi: 28.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018