Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Keçid İqtisadiyyatında Rəqabətin İqtisadi Mahiyyəti

1. Rəqabətin Mahiyyəti və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafında Onun Rolu.
2. Rəqabətin funksiyaları, növləri, tipləri və modelləri.
3. Keçid iqtisadiyyatında rəqabətin dövlət tənzimlənməsi.

Keçid İqtisadiyyatında Rəqabətin İqtisadi Mahiyyəti Word faylı
Səhifələr: 38 səhifə
Ölçüsü: 55 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 202
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 08.09.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018
Keçid İqtisadiyyatında Rəqabətin İqtisadi Mahiyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 202
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 08.09.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018