Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bir iqdisadi kateqoriya kimi " əmək ehtiyatları " anlayışının mahiyyəti haqqında iqdisadçı alimlər arasında fərqli fikirlər mövcuddur.Əmək ehtiyatlarından eyni və bərabər şəraitdə səmərəli istifadə edilməsi, maksimum ümumi məhsul əldə edilməsinə şərait yaradır, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, istehsalın səmərəliliyinə və rentabelliyinə nail olunur. Qısaca yuxardakıları nəzərə alsaq belə qənaətə gələ bilərik ki, əmək ehtiyatları anlayışı iş qüvvəsi anlayışından daha geniş anlayışdır, daha doğrusu iş qüvvəsi əmək ehtiyatlarının tərkib hissəsi sayılır.

Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 173
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 26.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 70 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 173
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 26.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018