Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq valyuta sistemləri

1. Beynəlxalq valyuta sistemləri ( Genuya, Paris, Bretton-Vuds, Yamayka
sistemləri, Avropa Valyuta Sistemi (regional) ) 4
2. Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər
3. Valyuta kurslarının tənzimlənməsinin Qərb nəzəriyyələri

Beynəlxalq valyuta sistemləri Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 54 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 46
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 13.11.2019
Əlavə edilib: 10.05.2018
Beynəlxalq valyuta sistemləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 140 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 46
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 13.11.2019
Əlavə edilib: 10.05.2018