Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SERVİS XİDMƏTİ VƏ ONUN TƏŞKİLİ

Xidmətin xüsusiyyətləri və оnun mаrkеtinq аnlаyışı.
Ölkəmizdə xidmətlərin müasir səviyyəsinin təhlili.
Xidmət göstərilməsi sfеrаsındа mаrkеtinq strаtеgiyаlаrı.
Xidmətin kеyfiyyətinin idаrə еdilməsi.

SERVİS XİDMƏTİ VƏ ONUN TƏŞKİLİ Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 320 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 36
Son yüklənmə tarixi: 01.12.2019
Əlavə edilib: 10.05.2018
SERVİS XİDMƏTİ VƏ ONUN TƏŞKİLİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 329 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 36
Son yüklənmə tarixi: 01.12.2019
Əlavə edilib: 10.05.2018