Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Keçid iqtisadiyyatı Azərbaycanda

Yeni iqtisadi sistemə keçid mərhələsində olan respublikamızda formalaşan iqtisadi münasibətlərin xarakterinə ərazimizin 20% -nin təkrar istehsal dövriyyəsindən çıxması, bir milyon nəfərdən çox əhalimizin qaçqın vəziyyətində olması, ənənəvi istehsal əlaqələrinin qırılması, formal surətdə ləğv edilmiş inzibati-amirlik sisteminin mövcudluğu və bunun müqabilində müvafiq bazar münasibətlərinin formalaşmaması, xalqımızın milli mentaliteti və s. bu problemə həlledici təsir göstərir.

Keçid iqtisadiyyatı Azərbaycanda Word faylı
Səhifələr: 15 səhifə
Ölçüsü: 359 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018
Keçid iqtisadiyyatı Azərbaycanda PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 180 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018