Menu

Daxil olun Qeydiyyat

VİRTUAL BİZNES VƏ ELEKTRON TİCARƏT

İqtisadi inteqrasiya şəraitində virtual biznes və elektron ticarətin yeri və rolu. Virtual biznes və elektron ticarətin təşkili xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında virtual biznes və elektron ticarətin mövcud vəziyyətinin analitik qiymətləndirilməsi. Virtual biznes və elektron ticarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

VİRTUAL BİZNES VƏ ELEKTRON TİCARƏT Word faylı
Səhifələr: 37 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018
VİRTUAL BİZNES VƏ ELEKTRON TİCARƏT PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 260 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018