Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Tədiyə balansı və ona təsir edən amillər

Tədiyə balansının struktur elementləri və mahiyyəti. Tədiyə balansının dəyişməsi və ona təsir edən amillər. Tədiyə balansında valyuta fərqləri, idxal və ixrac malları. Tədiyə balansının natarazlığı və onun aradan qaldırılması. Azərbaycanda tədiyə balansı.

Tədiyə balansı və ona təsir edən amillər Word faylı
Səhifələr: 40 səhifə
Ölçüsü: 175 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.09.2021
Əlavə edilib: 11.05.2018
Tədiyə balansı və ona təsir edən amillər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.09.2021
Əlavə edilib: 11.05.2018