Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasında aparılan vergi islahatların əsas xüsusiyyətləri

Respublikanın vergi sistemində aparılan islahatlar daha da dərinləşməli və vergi sistemi üstün inkişaf edən sahəyə çevrilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu gün " Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik" .

Azərbaycan Respublikasında aparılan vergi islahatların əsas xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 36 səhifə
Ölçüsü: 92 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 90
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2021
Əlavə edilib: 11.05.2018
Azərbaycan Respublikasında aparılan vergi islahatların əsas xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 218 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 90
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2021
Əlavə edilib: 11.05.2018