Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal amilləri nəzəriyyəsi və amillər üzrə gəlirlərin formalaşması

İstehsal amilləri, onların. mahiyyəti və funksiyaları.
İstehsal amillərinin qarşılıqlı əvəz olunması imkanları və onun səmərəliliyi.
İstehsal amillərinin optimal nisbəti və dövriyyəsini sürətləndirmək yolları.

İstehsal amilləri nəzəriyyəsi və amillər üzrə gəlirlərin formalaşması Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 43 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 462
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 22.01.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018
İstehsal amilləri nəzəriyyəsi və amillər üzrə gəlirlərin formalaşması PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 195 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 462
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 22.01.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018