Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İNVESTİSİYA PROSESLƏRİN İDARƏ OLUNMASI VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

1. İnvestisiya anlayışı və onun nəzəri metodoloji əsasları.
2. İnvestisiya mühiti və investisiyalaşdırma.
3. İnvestisiya siyasəti və onun elementləri.
4. İnvestisiyaların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.

İNVESTİSİYA PROSESLƏRİN İDARƏ OLUNMASI VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 28 səhifə
Ölçüsü: 53 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 214
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2021
Əlavə edilib: 19.07.2018
İNVESTİSİYA PROSESLƏRİN İDARƏ OLUNMASI VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 258 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 214
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2021
Əlavə edilib: 19.07.2018