Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təşkilati davranış

Kurs işi 39 səhifədən, 2 fəsildən, 4 plandan(30 səh), giriş(3 səh), nəticə(3 səh), ədəbiyyat siyahısından(1 səh) ibarətdir. Kurs işində - İnsan resursların idarə olunmasında insan xüsusiyyətləri və motivasiyanın rolu, Öhdəliklər və təşkilati mədəniyyətin mahiyyəti və təsnifatı haqqda məlumat verilib.

Təşkilati davranış Word faylı
Səhifələr: 39 səhifə
Ölçüsü: 75 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1341
Son yüklənmə tarixi: 28.06.2022
Əlavə edilib: 15.05.2019
Təşkilati davranış PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 207 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1341
Son yüklənmə tarixi: 28.06.2022
Əlavə edilib: 15.05.2019

Referatı göndərən