Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və növləri

1.Vergilər və vergilərin mahiyyəti 2.Vergilərin iqtisadi məzmunu və funksiyaları 3.Vergilərin növləri və onların müasir bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılması

Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və növləri Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 95 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 495
Son yüklənmə tarixi: 25.06.2022
Əlavə edilib: 06.10.2019
Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və növləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 216 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 495
Son yüklənmə tarixi: 25.06.2022
Əlavə edilib: 06.10.2019

Referatı göndərən