Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda demoqrafik inkişaf və məşğulluq problemi

Azərbaycanda əhalinin təbii artımı,artım tempi, yerləşdirilməsi, miqrasiyası və yaş tərkibi.
Demoqrafiya siyasəti.
Azərbaycanda əmək potensialı və ondan istifadənin sosial-iqtisadi strategiyası.
Məşğulluq problemi və onun həlli yolları.

Azərbaycanda demoqrafik inkişaf və məşğulluq problemi Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 40 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.09.2021
Əlavə edilib: 21.05.2018
Azərbaycanda demoqrafik inkişaf və məşğulluq problemi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.09.2021
Əlavə edilib: 21.05.2018