Menu

Daxil olun Qeydiyyat

RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuat tarixində yeni bir dövr başlayır. Bu dövrdə müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunurdu. Bunların nəşr edildiyi dövrdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı meydana gəldi. Bu gəliş mətbuat tariximizdə bir məktəb rolu oynadı, bir hadisə oldu.Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” 1906-cı ildə aprelin 7-də Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində nəşrə başlayıb. “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru böyük ədib, görkəmli satirik publisist Cəlil Məmmədquluzadə idi.

RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 408 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 216
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 13.04.2024
Əlavə edilib: 19.07.2018
RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 298 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 216
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 13.04.2024
Əlavə edilib: 19.07.2018