Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Neologizmlərin meydana gəlməsini şərtləndirən amillər

Azərbaycan dövri mətbuatın 100 illik tarixi var. Demokratik fikirlərin carçısı kimi həyata atılan “Əkinçi” qəzetinin nəşri mədəniyyət tariximizdə əlamətdar hadisə olub milli mətbuatın və jurnalistikanın əsasının qoymaqla yanaşı redaktə sənətinin formalaşmasına və inkişafına da yol açdı.

Neologizmlərin meydana gəlməsini şərtləndirən amillər Word faylı
Səhifələr: 17 səhifə
Ölçüsü: 38 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 184
Son yüklənmə tarixi: 21.02.2024
Əlavə edilib: 19.07.2018
Neologizmlərin meydana gəlməsini şərtləndirən amillər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 203 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 184
Son yüklənmə tarixi: 21.02.2024
Əlavə edilib: 19.07.2018