Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Yay istehsalat təcrübəsinin mərhələləri və təqvim planı

Plan: 1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq şöbəsinin iş prinsipi, vəzifələri. 2. Müəssisənin ümumi xarakteristikası: nizamnaməsi, vəzifə və funksiyaları; 3. İdarə aparatının quruluşu; 4. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili. İdxal-ixrac siyasəti. İxracın və idxalın dinamikasının və quruluşunun müqayisəli təhlili (məhsul növləri və ayrı-ayrı ölkələr üzrə) 5. Aqrar sahədə ticarətə dair kontraktların strukturu, bağlanması, tərtibi və tərcümə olunması; 6. Aqrar sahədə valyuta-maliyyə fəaliyyətinin öyrənilməsi və idarə edilməsi; 7. Aqrar sahədə müəssisənin gömrük orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi, gömrük rüsumları və gömrük rəsmiləşdirilməsi

Yay istehsalat təcrübəsinin mərhələləri və təqvim planı Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 98 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 90
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 11.06.2018
Yay istehsalat təcrübəsinin mərhələləri və təqvim planı PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 210 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 90
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 11.06.2018