Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Son istehlakçılar

1) Marketinq konsepsiyasında istehlakçıların yeri və rolu
2) Son istehlakçıların davranışının öyrənilməsi nəzəriyyələri və modelləri
3) İstehlakçı davranışının tədqiqi üsulları və istiqamətləri
4) Son istehlakçıların davranışına təsir edən amillərin tədqiqi

Son istehlakçılar Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 52 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 410
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.08.2022
Əlavə edilib: 19.07.2018
Son istehlakçılar PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 203 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 410
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.08.2022
Əlavə edilib: 19.07.2018