Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bank işi üzrə yay istehsalat təcrübəsinin hesabatları

Bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları. Bankın yaradılması və ləğv edilməsi. Bankların Milli Bankla münasibətlərinin təşkili. Bankların təşkili və idarə edilməsinin hüquqi əsasları. Bank əməliyyatlarının növləri. Bankda passiv əməliyyatların növü və əhəmiyyəti. Bankın xüsusi vəsaitlərinin formalşması. Banka vəsaitlərin cəlb olunması əməliyyatları. Bankın aktiv əməliyyatları və onların növləri. Bankın kredit (ssuda) əməliyyatları. Bankın qiymətli kağızlarla əməliyyatları. Bankda kreditləşmə prosesinin təşkili. Bankın müştərilərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Bankda ayrı-ayrı kredit növlərinin təşkili. Bankın xüsusi qiymətli kağızlarının buraxılması. Bankın investisiya fəaliyyəti. Bankın portfel investisiyalar üzrə fəaliyyəti. Bankın qiymətli kağızlar üzrə itkiləri. Bankın valyuta bazarında fəaliyyəti. Bankda valyuta əməliyyatlarının növləri. Nəğdsiz hesablaşmaların təşkili. Bankın qeyri-maliyyə sektoru ilə hesablaşmaları. Banklarda açılan hesabların növləri. Banklararası hesablaşmaların təşkili. Bankın kassa əməliyyatları. Müştərilərlə kassa xidmətinin təşkili. Bankın komissiyon vasitəçilik əməliyyatları. Bankın gəlir və xərclərinin formalaşması amilləri. Bank riskləri və onların idarə olunması metodları.

Bank işi üzrə yay istehsalat təcrübəsinin hesabatları Word faylı
Səhifələr: 32 səhifə
Ölçüsü: 75 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 189
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018
Bank işi üzrə yay istehsalat təcrübəsinin hesabatları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 156 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 189
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.05.2018