Menu

Daxil olun Qeydiyyat

XALİS MƏNFƏƏTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ ONDAN ISTIFADƏNIN TƏHLILI

1 Мənfəətdən istifаdənin təhlilinin əhəmiyyəti, vəzifələri və infоrmаsiyа
mənbələri
2. Mənfəətin bölüşdürülməsi və istifаdəsinin təhlilinin müаsir vəziyyəti
3. Хаlis mənfəətdən istifаdənin təhlili

XALİS MƏNFƏƏTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ ONDAN ISTIFADƏNIN TƏHLILI Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 103 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 254
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
XALİS MƏNFƏƏTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ ONDAN ISTIFADƏNIN TƏHLILI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 167 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 254
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018