Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergiyə cəlb edilən mənfəət

1. Təhlilin məzmdnd, vəzifələri və infоrmаsiyа mənbələri
2. Vеrgi tutulаn mənfəətin təhlili
3. Mənfəətdən vеrgilərin təhlili
4. Xаlis mənfəətin fоrmаlаşmаsı və istifаdəsinin təhlili
Nəticə və təkliflər
Ədəbiyyаt siyаhısı

Vergiyə cəlb edilən mənfəət Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 109 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 170
Son yüklənmə tarixi: 31.07.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
Vergiyə cəlb edilən mənfəət PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 156 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 170
Son yüklənmə tarixi: 31.07.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018