Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisənin işgüzar fəallığının təhlili

1. Мüəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbəlri.
2. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili
3. Balansın likvidliyinin və müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili
4. Müəssisənin işgüzaр fəallığının təhlili

Müəssisənin işgüzar fəallığının təhlili Word faylı
Səhifələr: 23 səhifə
Ölçüsü: 126 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 576
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
Müəssisənin işgüzar fəallığının təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 142 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 576
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.08.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018