Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Ödəmə qabilyetinin ödənilməsi

1. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin əhəmiyyəti vəzifələri və informasiya mənbələri
2. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin göstəricilər sistemi və onların hesablanması
3. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili metodikası
4. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin kompleks təhlili və reytinqinin qiymətləndirilməsi
5. Müəssisənin müflisləşməsi ehtimalının analitik qiymətləndirilməsi

Ödəmə qabilyetinin ödənilməsi Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 33 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 164
Son yüklənmə tarixi: 26.07.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
Ödəmə qabilyetinin ödənilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 141 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 164
Son yüklənmə tarixi: 26.07.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018