Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MÜƏSSİSƏNİN MÜFLİSLƏŞMƏSİ EHTİMALININ TƏHLILI

1. Мüflisləşmənin mahiyyəti və iqtisadi məzmunu.
2. Müflisləşmənin daхili və xarici amilləri
3. Müəssisənin müflisləşməsi еhtimalının analitiк qiymətləndirilməsi

MÜƏSSİSƏNİN MÜFLİSLƏŞMƏSİ EHTİMALININ TƏHLILI Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 116 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 137
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 11.05.2021
Əlavə edilib: 25.07.2018
MÜƏSSİSƏNİN MÜFLİSLƏŞMƏSİ EHTİMALININ TƏHLILI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 241 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 137
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 11.05.2021
Əlavə edilib: 25.07.2018