Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasdır.

1. Dövlət maliyyəsinin iqtisadi mahiyyəti , tərkibi və qurluşu
2. Azərbaycan respublikasınınDövlət büdcəsi
3. Büdcədənkənar fondlarının mahiyyəti və 2016-cı ildə təsdiq olunmuş büdcəsi

Dövlət maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasdır. Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 54 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 75
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Dövlət maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasdır. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 75
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018